Sistem Nasıl Çalışıyor 3T Sistemi Kura İle Sıra Belirleme Sistemi

İMECE DAYANIŞMA VE TASARRUF SİSTEMİ

NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu sistemi tercih edenler, istediği şehirden
istediği ev, araç ya da iş yeri
satın alabiliyor.

Hangi evi ya da aracı kimden alacağına,
toplam ödeyeceği tutara, 120 aya kadar
taksit sayısına kendi karar veriyor.

Ev veya aracın maliyetinin %7’si ile %12’si
arasında değişen bir organizasyon ücreti ödüyor

Kişiler tercih ettikleri yönteme göre, günü
veya sırası geldiğinde ev ya da araçlarına
ulaşabiliyor.

Birlikteliğin yarattığı güç ve imkânlar
sayesinde grubun son sırasındaki kişi bile,
taksitlerinin %40’ı bitmeden ev ya da araç
sahibi olabiliyor.

Diğer kişilerin haklarını teminat altına
almak için toplam taksit vadesine uygun
olarak teslim edilen evlere ipotek, araçlara
ise rehin konuyor. Bu tedbir, kişinin tüm
ödemeleri bitince kaldırılıyor.

SİSTEMİN

FAİZ AÇISINDAN

DURUMU

İMECE Sisteminin en önemli hedefi insanımızı faiz ve diğer haksız yüklerden kurtarmaktır. İMECE, dayanışmanın gücüyle büyüyen, hakkaniyete uygun bir satın alma modeli sunmaktadır.
Bu nedenle inanç ve değerlerimize uygunluk, işimize faiz karıştırmamak en titizlendiğimiz konuların başında gelmektedir.
Bununla ilgili, işinin ehli ilahiyatçıların görüş ve içtihatlarına başvurmakta; sistemi onların uygun gördüğü usul ve esaslara göre işletmekteyiz.
İlahiyatçılarımız bu modelin İslam’ın çizdiği sınırlar dâhilinde hayırlı ve faydalı olduğu konusunda görüş bildirmektedirler.
İMECE olarak bu sınırlara ve uyarılara tam hassasiyet göstermeyi kaçınılmaz bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.

Formu Doldurun Biz Arayalım